Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

DomovPogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

Peter Anderwald

Peter Anderwald

Upravljanje

Poudarjamo, da so ti odgovori pripravljeni po našem najboljšem znanju, vendar ne moremo jamčiti za njihovo točnost. Ti odgovori predstavljajo le naše mnenje.

Pišite nam

Vnesite svoje ime
Nepravilna ali prazna e-pošta
Vnesite svoje sporočilo
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano
Nekaj je šlo narobe. Vaše sporočilo ni bilo poslano

Tema IZPIT ZA POŽARNI IZZIV

Kdo je odgovoren za izvedbo požarnega pregleda?

Za izvedbo požarnega pregleda je načeloma odgovoren lastnik/upravitelj nepremičnine.

Če obstaja obveznost čiščenja v skladu s prvim odstavkom 19. člena K-GFPO, požarni pregled opravi dimnikarski mojster sam.

Če obveznost čiščenja ni določena, mora lastnik/upravitelj nepremičnine za to pooblastiti pooblaščenega dimnikarja. Lastnik mora kriti stroške.

Za predmete z visokim tveganjem je treba naročiti strokovnjaka/inženirsko podjetje.

Kako pogosto je treba opraviti požarni pregled?

Požarni pregled je treba opraviti v presledkih 5/09/15 let, odvisno od velikosti in tveganja nepremičnine.

Nizko tveganje:

 • Stanovanjske stavbe z največ dvema neodvisnima stanovanjema in druge stavbe s podobnim tveganjem za požarno varnost

Visoko tveganje:

 1. obratovanje naprav, za katere veljajo zvezni ali deželni predpisi, sprejeti za izvajanje direktive Seveso II 96/82/ES ali direktive IPPC 2008/1/ES, zlasti člena 77a in 84a industrijskega zakonika iz leta 1994, člena 59 in 60 zakona o ravnanju z odpadki iz leta 2002 ter koroški zakon o napravah IPPC in koroški zakon o delovanju Seveso;
 2. Operativne stavbe in operativni objekti z obsežno protipožarno opremo, ki zahteva vzdrževanje, kot so sistemi požarnega alarmiranja, sprinklerski sistemi, sistemi za gašenje s plinom in sistemi za odvod toplote dima;
 3. Poslovne stavbe z več kot 2000 m² poslovnih prostorov;
 4. Stavbe za velika srečanja ljudi, tj. več kot 120 ljudi v eni sobi ali več kot 240 ljudi v povezanih sobah;
 5. Stavbe s skupnimi prostori z evakuacijsko višino, višjo od 22 metrov (visoke stavbe);
 6. Bolnišnice, domovi za ostarele in negovalni domovi;
 7. Garaža z uporabno površino več kot 1000m²;
 8. druge predmete s povečano požarno ogroženostjo, kot so zgodovinsko dragocene stavbe in muzeji;
 9. gospodarsko pomembne stavbe, kot so daljinske toplarne z močjo nad 350 kW;
 10. Naprave za proizvodnjo bioplina;
 11. Stavbe, v katerih je v primeru požara pričakovati težke pogoje za evakuacijo in reševanje.

Srednje tveganje:

Vsi predmeti, ki ne spadajo v kategoriji majhnega in velikega tveganja.

Kdo določi, ali predmet spada v kategorijo majhnega ali velikega tveganja?

Razdelitev opravi odgovorni dimnikar. Ugovor zoper to je mogoč pri županu.

Kakšni so stroški požarnega pregleda?

Stroške požarnega pregleda zaračuna dimnikar za nizko in srednjo nevarnost v skladu s predpisom o pristojbinah deželne vlade. Za visoko tveganje je treba pridobiti ponudbo. Obračunavamo na podlagi časa in materiala.

Tema DIMNIK / KADILNICA

Kako pogosto je treba čistiti dimnik?

Število pregledov dimnika je odvisno od uporabljenega ogrevalnega medija.

4x letno za:
trdna goriva, težko kurilno olje, srednje težko kurilno olje ali lahko kurilno olje. Med posameznimi čiščenji mora biti najmanj 8 tednov, opravljena pa morajo biti v obdobju od 15. septembra do 31. maja.

2x na leto:
za kurilno olje ekstra lahko ali enakovredno kurilno olje, pelete z ogrevalno močjo, manjšo od 30 kW. Med posameznimi čiščenji mora biti najmanj 16 tednov, opravljena pa morajo biti med 15. septembrom in 15. majem.

1x na leto:
Plinski kurilni sistemi

Podlaga: K-GFPO §23, odstavek 1

Ali obstaja kakšen način, da mi ni treba čistiti dimnika?

Vsak dimnik je treba očistiti zaradi morebitne kontaminacije.

Ali je mogoče zmanjšati število čiščenj?

Na zahtevo lahko župan zmanjša število čiščenj na podlagi odobritve odgovornega dimnikarja.

Vendar pa je potrebno vsaj eno pometanje na leto.

Podlaga: K-GFPO §20 Abs 2

Ali lahko sam očistim svoj dimnik?

Dimnikar je odgovoren za čiščenje dimnika. Pod določenimi pogoji(K-GFPO, člen 20 Abs 2) se lahko s tem strinja župan. Vendar mora dimnikar vedno opraviti eno čiščenje na leto.

Ali obstajajo kakšni drugi predpisi za namestitev kaminov?

Obstaja tudi ÖNORM B 8311 - Vgradnja in gradnja domačih kaminov. Opozoriti je treba tudi, da lahko glede na zasnovo objekta, gorivo itd. obstajajo ustrezne specifikacije in smernice. Pred vgradnjo se je treba nujno posvetovati s pristojnim dimnikarjem.

Varnostni predpisi:

Odprite ogenj in prižgite sveče:

Sveče in odprte luči morajo biti vedno pod nadzorom. Že kratkotrajna zapustitev prostora lahko povzroči težave. Priporočamo, da sveče prižigate le, ko ste v sobi. Prepovedano je puščati goreče sveče. Potrebne previdnosti pri prižiganju sveč ne smete zanemariti. Ne pozabite, da se vsak večji požar začne z majhno iskro. Ogenj se zelo hitro razširi. Sklic: K-GFPO §9

Tema TRGOVINSKE PRAVICE

Kdaj moram opraviti pregled na kmetiji?

Vsako podjetje mora vsakih pet let opraviti pregled v skladu s členom 82b GewO.

Kdo lahko opravi inšpekcijski pregled v skladu s členom 82b?

Ta pregled lahko opravi vsakdo sam, če ima potrebno strokovno znanje. V nasprotnem primeru mora uporabiti storitve ustreznih strokovnjakov.

Zaščita delavcev / varnostni inženiring:

Tema PLANIRANJE IN KONCEPCIJE POŽARNE ZAŠČITE

Kje naj sploh začnem?

Če ne gre za standardno enodružinsko nepremičnino, je nujno priporočljivo, da jo pregleda strokovnjak. Z usmerjenim načrtovanjem potrebnih ukrepov lahko vnaprej prihranite stroške.

Zakaj bi se sploh ukvarjal s protipožarno zaščito?

Obstajajo zakonske zahteve. Požarna zaščita mora varovati življenje. V primeru požara je treba omejiti varen umik in širjenje po stavbi ter zagotoviti zaščito reševalnih služb.

Kaj imam sploh opraviti z zaščito pred požarom?

Požarna zaščita je del celotne faze načrtovanja in gradnje.

Koliko vse to stane?

Požarna zaščita postane draga, če ni načrtovana v projektu že od začetka. Po naših izkušnjah je z dobrim načrtovanjem mogoče prihraniti do 30 %.

Kje lahko dobim informacije o tem, na kaj je treba biti pozoren?

Osnovna smernica je smernica OIB. Ta določa potrebne strukturne ukrepe.

Kaj želi organ?

Organ mora oceniti požarno zaščito ter jo obravnavati in upoštevati v postopku odobritve.

Kje naj najdem čas za to? Kakšna je časovna obveznost?

Najbolje je, da se posvetujete s strokovnjakom. Statika je prav tako odvisna od strokovnjaka (gradbenega inženirja). Ta oseba najbolje pozna veljavne specifikacije.

Kako lahko to približam svojim strankam?

Požarna zaščita je zaščita življenja. Le z zgodnjim načrtovanjem lahko podjetje preživi krizo. Vsako podjetje ima obveznosti, kot so pogodbe o dobavi, ... Te je treba upoštevati.

Kje lahko dobim zanesljive informacije o tem?

Zanesljive informacije zagotavlja vaš strokovni načrtovalec. V nasprotnem primeru vam je na voljo OIB. Bistvene zahteve za gradbene proizvode zagotavlja proizvajalec, prav tako pa tudi ustrezne standarde.

Kako obsežno bo to zame?

S podrobnim načrtovanjem požarna zaščita večinoma ni težava. Te morebitne težave je mogoče upoštevati že vnaprej. V primeru prenove pa lahko težave postanejo precej zapletene. Gradbeni proizvodi običajno nimajo potrebnih dovoljenj. Pri tem je zelo pomemben nadzor strokovnjaka.

Kako lahko to obidem?

Težavam se je mogoče izogniti in jih preprečiti le z ustreznim in natančnim načrtovanjem. Bolj ko je projekt obrata ali stavbe zapleten, bolj natančno mora biti načrtovanje.

Ali bo to (negativno) vplivalo na videz in funkcionalnost?

Danes obstaja veliko načinov, kako zagotoviti, da požarna zaščita izpolnjuje tudi arhitekturne zahteve.

Kaj se zgodi, če oddam napačno prijavo in ta ni odobrena?

To povzroči zamudo. Odobritev zamuja zaradi ustreznih poizvedb organov. Lahko se tudi zgodi, da organ ne pozna celotnega obsega načrtovanega gradbenega projekta. Lahko se zgodi, da so predpisani pogoji, ki niso potrebni ali so potrebni le delno.

Kakšne časovne zamude bi to lahko povzročilo?

Časovni zamik lahko traja tudi več let.

Kateri organi so za to odgovorni?

Za varstvo pred požarom je v prvi vrsti odgovoren gradbeni organ, v primeru poslovnih prostorov pa tudi trgovinski organ. Poleg tega mora biti v primeru obratovalnih objektov vključen tudi inšpektorat za delo.

Kje natančno je navedeno, katere ukrepe za varstvo pred požarom moram načrtovati?

Obstaja direktiva. Imenuje se smernica OIB. V njej so opisane osnovne zahteve. Vendar so možna odstopanja na podlagi koncepta požarne zaščite.

Kakšni zakoni in standardi sploh obstajajo?
 • Smernica OIB
 • Direktiva o gradbenih proizvodih
 • Ustrezni standardi in smernice
 • Specifikacije gradbenih proizvodov
 • Predpisi o varstvu zaposlenih
 • različnih civilnopravnih sporazumov.
Kdo je odgovoren, če je požarna zaščita onemogočena?

Načeloma je odgovoren graditelj. Da bi zagotovil, da vse poteka pravilno, ima svoje specializirane načrtovalce.

Kakšne so posledice zanikanja požarne varnosti?

To lahko privede do odgovornosti in obsodb v vseh treh pravnih zadevah (civilnih, kazenskih in upravnih).

Ali za vse vrste nepremičnin veljajo enaki ali različni predpisi glede varstva pred požarom? Kje lahko najdem informacije o tem?

Smernice OIB delijo stanovanjske stavbe v 6 razredov. (GK1 do GK5 in visoke stavbe)

Ta razvrstitev pomeni tudi, da se uporabljajo ustrezno različni predpisi. Ti so navedeni v smernicah OIB.

S katerimi argumenti lahko/bi moral/mogla prepričati stranko o ukrepih BS?

Požarna zaščita je del postopka odobritve. Načeloma je treba vedno zagotoviti požarno zaščito. Seveda obstaja možnost optimizacije stroškov in možnosti načrtovanja z alternativnimi rešitvami. Najpreprostejša možnost odobritve je navadno postopek gradnje izključno v skladu s smernicami. Vendar so na voljo številne alternative.

Kakšne koristi lahko imam od tega?

S celovitim načrtovanjem se je mogoče tem ukrepom izogniti, če je le mogoče. Preprečiti je treba motnje v arhitekturi in delovanju objekta. Ukrepi ne smejo ovirati funkcionalnosti objekta.

Ali obstaja seznam ali informativni list s ključnimi točkami, ki jih moram upoštevati za BS in na splošno za svoj projekt?

Obstajajo različni dokumenti in kontrolni seznami. Vendar je treba posamezne ukrepe načrtovati in izvajati na podlagi zahtev (strukturnih, arhitekturnih in funkcionalnih).

Kdaj je potreben koncept BS?

V uredbi je seznam primerov, ko je potrebna zasnova požarne zaščite. Te stavbe so v smernicah navedene kot posebne stavbe. To so:

 • Prodajni prostori, večji od 3.000 m² ali več kot 3 odprte prodajne etaže
 • Zbirališča z velikimi odri ali z več kot tremi odprtimi povezovalnimi nadstropji ali z evakuacijsko višino, višjo od 22 m
 • Zapori
 • Posebne strukture, za katere se Direktiva ne uporablja

Poleg oblikovanja koncepta požarne zaščite pa je mogoče tu izvesti tudi podrobno načrtovanje BS. S tem vse vpletene strani dobijo natančen prikaz ukrepov, ki so potrebni za projekt. To služi tako projektantom kot tudi izvajalskim podjetjem za natančno načrtovanje in izvajanje potrebnih ukrepov varstva pred požarom.

Kateri so posebni predpisi za moj gradbeni projekt (hotel)?

Poleg smernice OIB obstaja tudi tehnična smernica za preventivno požarno zaščito (TRVB). Za posebne primere obstajajo tudi smernice za zavarovanje.

Na koga (na Koroškem) se lahko zdaj konkretno obrnem s strani organa?

Okrožni upravni organi imajo svoje uradne strokovnjake za preprečevanje požarov. Strokovnjake ima na voljo tudi urad za požarno preventivo pri deželni gasilski zvezi.

Kako lahko to vključim v svoj načrt predložitve?

Na voljo sta dve možnosti, in sicer vključitev ukrepov požarne zaščite v načrte za predložitev konstrukcije ali dopolnitev gradbene dokumentacije z lastnimi predstavitvami.

Kakšne izkušnje imajo drugi?

Po naših izkušnjah je zelo koristno izvesti podrobno načrtovanje BS, tudi če ni zahteve po konceptu požarne zaščite. Tako lahko strokovnjaki načrtovalci (arhitektura, krajinsko načrtovanje, HVAC, elektrika) vnaprej upoštevajo vse potrebne ukrepe. To načrtovanje služi naročniku in njegovim načrtovalcem za optimalno obravnavo gradbenega projekta in ne organu.

Kako to dejansko deluje v praksi?

Prej ko lahko kot specializirani načrtovalci pripravimo zasnovo ali podrobno načrtovanje projekta, manj težav bo v naslednjih fazah.

Najprej ustvarimo okvirno zasnovo. Ta služi načrtovalcem za potrebne nadaljnje korake. Nato spremljamo posamezne korake. Pred oddajo projekta ustvarimo dokončan in usklajen projekt / koncept požarne zaščite.

Kaj se potem zgodi s konceptom?

Ta koncept služi organu kot podlaga za ocenjevanje in odobritev. Hkrati pa naj bi bil tudi smernica za izvajalska podjetja pri izvajanju predpisanih ukrepov.

Kdo potem na gradbišču skrbi za pravilno izvajanje ukrepov iz določenega koncepta BS?

Priporočljivo je, da izvedbo del požarne zaščite nadzira in spremlja strokovnjak za vodenje gradnje.

Prav tako je mogoče, da za vse varnostne naprave ločeno razpišemo javni razpis. Ugotovili smo, da je tu ogromno možnosti za prihranke. Stroške je mogoče prihraniti z natančno opredelitvijo potrebnih storitev.

Kako podrobno mora biti usklajevanje?

Usklajevanje poteka z usmerjenimi in načrtovanimi pregledi na gradbiščih. To zahteva tesno usklajevanje med vodstvom gradnje in nami kot specializiranimi načrtovalci. Le tako vemo, kdaj je treba načrtovati in izvesti naslednji obisk gradbišča. Za vsak obisk gradbišča obstaja ustrezen protokol. Ta se pošlje vsem vključenim podjetjem. Pri naslednjem obisku se preverijo napake.

Kako globoko naj se poglobim v to vprašanje?

Obstajajo različne zahteve. Za različne komponente je smiselno, da predhodno podrobno preverite odobritev. To je treba uskladiti glede na fazo gradnje.

Na katere obrti sploh vpliva požarna zaščita?

Požarna zaščita vpliva na naslednje poklice:

 • HVAC
 • Električni
 • Gradnja fasade
 • Steznik
 • Vrata, okna,...

Skoraj ni panoge, ki ne bi bila prizadeta.

Kaj se lahko zgodi, če posamezni poklici delajo neusklajeno?

Težave se lahko zlahka pojavijo, saj ena trgovina običajno temelji na drugi. Če se pojavijo težave pri enem poslu, to pogosto povzroči težave pri naslednjih poslih.

Ali me lahko zanima, kako deluje? Potrebujem "samo" koncept?

Konec koncev želi stranka za svoj denar prejeti kakovostno ustrezno storitev.

Kakšen je učinek optimizacije posameznih poslov?

Rezultat optimizacije poslov je natančna izvedba izdelkov.

Zakaj bi bilo pomembno, da bi nadzor požarne varnosti/zagotavljanje kakovosti igral ključno vlogo pri usklajevanju gradnje?

Nepravilna namestitev in uporaba napačnih izdelkov lahko povzročita težave med izvajanjem. V večini primerov to privede do težav med nadaljnjim izvajanjem. To povzroči zamudo pri gradnji. Pri tem nastanejo tudi dodatni nepotrebni stroški.

Zakaj bi moralo biti načrtovanje protipožarne zaščite/koncept protipožarne zaščite vključeno že v ponudbo?

Z določitvijo izdelkov jih je mogoče optimizirati tudi na tem mestu. Včasih dve stroki (npr. elektro in HVAC) uporabljata različne materiale, ki niso združljivi. To lahko privede do dodatnega naročila.

Kaj pomeni zagotavljanje kakovosti požarne zaščite - kaj vključuje?

Zagotavljanje kakovosti vključuje:

 • Preverjanje pravilne obdelave
 • Dokumentacija o ukrepih varstva pred požarom
 • ...
Ali to zadostuje za zavarovanje?

Odvisno od vrste predmeta in obratovalnega objekta lahko obstajajo druge ali dodatne zahteve. V zvezi s tem je vedno potrebno ločeno posvetovanje. Seveda vas zastopamo tudi v razmerju do zavarovalnice pri ocenjevanju tveganj. Prav tako bomo z veseljem delili svoje znanje z vami v primeru škode.

Kateri so predstavitveni projekti za to?

Vsako leto upravljamo veliko število projektov. Vprašajte nas za več informacij!

Ali je mogoče pridobiti dodatno korist?

Da - tu je res mogoče pridobiti dodatne ugodnosti. Z optimizacijo ukrepov lahko na nekaterih področjih pridobite tudi popuste pri zavarovalnici.

Kako naj stranki svetujem glede tega?

Posvetovanje se mora nanašati na določen projekt. Splošna predstavitev ni mogoča.

Kakšni so približni stroški, povezani s tehničnim zagotavljanjem kakovosti BS?

Računi se večinoma izstavljajo na podlagi urne postavke. Zaradi težav s posameznimi posli zato obstaja tudi možnost porazdelitve stroškov na posle, ki jih povzročajo. Možne so tudi pavšalne poravnave.

Kateri so negativni primeri gradnje brez zagotavljanja kakovosti požarne varnosti?

Zaradi pomanjkljivega načrtovanja je treba pričakovati dodatne stroške, ki lahko dosežejo do 70 % prvotnih stroškov gradnje.

Kako lahko pridobim ponudbo za zasnovo požarne zaščite / poročilo o požarni zaščiti?

Pošljite nam osnutek načrta vašega gradbenega projekta. Z veseljem vam bomo pripravili ponudbo.

Kako se lahko dogovorim za sestanek?

Kontaktirajte nas v pisarni (+43 4242 / 33141-0). Za sestanek se lahko dogovorite kadar koli med delovnim časom.

Kadar koli so mogoča tudi svetovanja in stiki prek Skypa in Microsoftovih ekip. Seveda je mogoč tudi stik prek e-pošte.

Koliko časa potrebujejo za koncept?

Obseg in zahteve opredeljujejo zahtevani obseg storitev. V nujnih primerih si bomo seveda prizadevali, da se vam takoj posvetimo. V problematičnih primerih smo vam na voljo tudi v kratkem času.

Katere projekte so že vodili? Kakšne reference imajo?

Vprašajte nas za referenčni seznam.

Kakšne so prednosti celovite protipožarne rešitve zame?

Za vas poskrbimo za vse varnostne sisteme in projekte.

Kakšna je dostopnost?

Od ponedeljka do četrtka smo vam na voljo od 8.00 do 17.00, ob petkih pa od 8.00 do 14.00.

Kaj če se pojavijo težave z enim od vključenih poklicev?

Svojo stranko skušamo usmeriti v reševanje težav. Stranka ima dovolj težav. Z veseljem poskrbimo za težave, povezane z varnostjo.

Katere ponudbe lahko prejmemo od vas?

Pripravljamo ponudbe za vse sisteme in opremo za tehnično varnost, kot so:

 • Sistemi požarnega alarmiranja
 • Sprinklerski sistemi
 • Sistemi za odvod dima in toplote (RWA)
 • Sistemi za prezračevanje požarnega dima (BRE, sistemi za prezračevanje stopniščnega dima)
 • Video nadzor
 • Spremljanje dostopa
 • Plinski sistemi za gašenje
 • Video nadzor požara
 • Posebni objekti
 • Katera druga strokovna mnenja lahko zagotovijo?

Zagotavljamo naslednja strokovna mnenja:

 • Koncepti požarne zaščite
 • Koncepti prestrukturiranja
 • Simulacije požara
 • Simulacije poti pobega
 • Analiza pretoka ljudi
 • Analize tveganja
 • Analize incidentov
 • Ocenjevanje škode
 • Preiskava požara
 • .....

Premaknili smo se

Spoštovane gospe in gospodje,

Zdaj nas najdete na novi lokaciji podjetja na Ribnigstraße 4, 9580 Villach-Drobollach.