POOBLAŠČENEC ZA POŽARNO VARNOST (MODUL 2) - BSB

DomovPOOBLAŠČENEC ZA POŽARNO VARNOST (MODUL 2) - BSB

POOBLAŠČENEC ZA POŽARNO VARNOST (MODUL 2) - BSB
EUR ING, dipl.-HTL-Ing. Peter Anderwald

EUR ING, dipl.-HTL-Ing. Peter Anderwald

Vodja usposabljanja

Pišite nam

Vnesite svoje ime
Nepravilna ali prazna e-pošta
Vnesite svoje sporočilo
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano
Nekaj je šlo narobe. Vaše sporočilo ni bilo poslano
Za udeležbo na tečaju Fire Protection Officer je treba imeti avstrijski gasilski potni list (pridobljen v modulu 1). Udeležba na tečajih usposabljanja gasilskih enot ne nadomešča tečaja BOD (razen tečajev usposabljanja v skladu s smernicami ÖBFV B-07 za poveljnike gasilskih enot podjetij ali v skladu s potrdilom CFPA).

Osnovno usposabljanje BSB:
Modul 1 + modul 2 + razširjeno usposabljanje 1)

1)Napredno usposabljanje: Za BOD je obvezno razširjeno usposabljanje. Seminarje o tehnologiji varstva pred požarom (RWA, BMA, sprinklerji, DBA, plinski gasilni sistemi) in seminarje, povezane z uporabniki, ki so potrebni za razširjeno usposabljanje BOD, je treba opraviti v dveh letih po modulu 2 in se štejejo kot dogodki stalnega izobraževanja za podaljšanje gasilskega potnega lista za nadaljnjih pet let.

Če se OVP v petih letih ne udeleži seminarja, ki je potreben za podaljšanje veljavnosti, veljavnost požarne izkaznice preneha in OVP ne izpolnjuje več zahtev za dejavnost OVP v smislu TRVB O 119. Te lahko ponovno izpolni le z udeležbo na modulu 2 + obveznih seminarjih o tehnologiji in uporabi OVP. Modula 1 ni treba obnoviti.

Zadeva: Pravne določbe

Struktura ravni pravnega sistema - v vednost
 • Ustava
 • Zvezni zakoni in predpisi
 • Civilno pravo
 • Kazensko pravo
 • Pokrajinski zakoni in uredbe
 • ÖNORMEN
 • Smernice TRVB
 • Smernice ÖBFV
Določbe o požarni zaščiti - pregled
 • Zakon o varstvu zaposlenih (ASchG)
 • Odlok o delovnem mestu (AStV)
 • Zakon o regulaciji trgovine (GWO)
 • Pokrajinske pravne določbe
 • Zakonodaja/pravila gasilske policije
 • Zakon o gasilcih
 • Skladiščenje in prodaja pirotehničnih izdelkov
 • Skladiščenje paketov plina pod tlakom v komercialnih obratovalnih objektih
 • Uredba o tekočem plinu (FGV)
 • Odlok o skladiščenju vnetljivih tekočin (VbF)
 • Odlok o označevanju (KennV)

Tema: Strukturna požarna zaščita

Pravne določbe
 • Gradbeni zakoni
 • Pomožni gradbeni zakoni in odredbe Odredba o delovnem mestu
 • Odlok o skladiščenju vnetljivih tekočin (VbF) Odlok o tekočem plinu (FGV) Zakoni o dogodkih
Standardi, pomembni za požarno zaščito
 • Opredelitve pojmov za varstvo pred požarom
 • Požarni oddelek
 • Oddelek za dim
 • Požarni zid
 • Protipožarna vrata in vrata
 • Zapirala za dim
 • Pregrade
 • Požarno obnašanje gradbenih materialov in sestavnih delov
 • Razredi vnetljivosti, dima in nastajanja kapljic
 • Razredi požarne odpornosti
 • Prezračevalni kanali, požarne lopute ÖNORM B 3806, F 2030, F 2031, Z 1000, Z 1001
Smernice TRVB
 • Splošni pregled
 • TRVB E 102
 • TRVB B 108
 • TRVB S 110
 • TRVB F 134
 • TRVB B148
 • BV 104

Opomba: Na seminarju o uporabi vključite smernice N-TRVB.

Tema: Tehnična požarna zaščita

Pravne določbe
 • Odlok o delovnem mestu
 • Odlok o skladiščenju vnetljivih tekočin (VbF)
 • Gradbeni zakoni ter pomožni gradbeni zakoni in uredbe Zakonodaja in uredbe o požarni policiji
Funkcija in način delovanja tehnične opreme za varstvo pred požarom
 • TRVB S 114 - Pogoji za priključitev
 • Sistemi za gašenje (plinski, iskriščni, brizgalni, sistemi za gašenje eksplozij)
 • Sistemi za odvod dima in toplote
 • Sprejemi
 • Vzdrževanje, zlasti pregledi
 • Revizije

Tema: Organizacijska (operativna) požarna zaščita

Cilji požarnega varstva v podjetju - Naloge odgovorne osebe za požarno varstvo Priprava predpisov o požarnem varstvu v skladu s TRVB0 119
 • Osebna varnost
 • Zaščita vrednosti nepremičnin
 • Splošni ukrepi za preprečevanje požara
 • Pravila ravnanja v primeru požara
 • List z obvestili "Ravnanje v primeru požara
 • Določitev zbirnega mesta
 • Pravila obnašanja po požaru
Vodenje knjige požarne zaščite
 • Trenutni vnosi
 • Rezultati samoinšpekcijskega pregleda in ukrepi, sprejeti za odpravo pomanjkljivosti
 • Izvedene požarne vaje
 • Vsi požari in njihovi vzroki
 • Izvedeni pregledi in njihovi rezultati Predložitev nadrejenim
Samopreverjanje
 • Načrt nadzora v skladu s TRVB 0 120 Dodelitev nalog BSW Spremljanje prenesenih nalog Dokumentacija (poročilo o napaki)
Ureditev rednih pregledov
 • Vzdrževanje in revizija protipožarne opreme Evidentiranje rokov
Priprava načrtov požarne zaščite
 • Priprava v skladu s TRVB 0 121 V dogovoru z lokalno gasilsko enoto Pripravljenost za reševalne službe Evidenthaltung, Aktualisierung
Priprava delovanja gasilske enote
 • Obrnite se na lokalno gasilsko enoto
Organizacija in izvajanje vaj za požarni alarm in evakuacijo
 • Oblikovanje načrta alarmiranja Oblikovanje predpisov za alarmiranje Izvajanje vaj
Navodila in obveščanje delavcev
 • Usposabljanje v skladu s TRVB 0 119
Požarno nevarne dejavnosti
 • Izdaja potrdila o sprostitvi upoštevanje ÖBFV-RL VB-03
Organizacijski ukrepi v primeru zaustavitve in okvare opreme za varstvo pred požarom
 • Obveščanje gasilcev Obveščanje zavarovalnice Storitve nadzora Nadomestni ukrepi
Dejavnosti po požaru
 • Obveznosti v skladu z zakonskimi določbami (Zakon o gasilski policiji / VO)
 • Previdnostni ukrepi glede nevarnosti za zdravje
Sodelovanje na sestankih odbora za zdravje in varnost pri delu v podjetju (§ 88 ASchG)
 • Uvedba zahtev, ki se nanašajo na požarno zaščito

Tema: Prva in razširjena pomoč pri gašenju

ÖNORM EN-3
 • Ocena gasilnika
 • Enote gasilnih sredstev
TRVB F 124 Naprave za podaljšano pomoč pri gašenju
 • Dimenzioniranje števila gasilnih aparatov (vsaj 2 primera)
 • Stenski hidranti - tipi zasnove v skladu s TRVB F 128
 • Mobilni gasilni aparati
 • Kombinirani gasilni aparati
 • Pregled gasilnih aparatov
Etikete
 • Odlok o označevanju ONORM F 2030, Z 1000

Tema: Nevarnosti zaradi požara

Požarne nevarnosti in ukrepi za odpravo posledic Ključ vira vžiga
 • Udarec strele
 • Samodejno zgorevanje
 • Naprave za ogrevanje
 • Mehanska energija
 • Električna energija
 • Odprta svetloba in ogenj
 • Požig
 • Statični naboj
 • Tekoči plin
Nadzor uspeha
 • Pisni test (postopek izbire med več možnostmi), najmanj 30 vprašanj

Premaknili smo se

Spoštovane gospe in gospodje,

Zdaj nas najdete na novi lokaciji podjetja na Ribnigstraße 4, 9580 Villach-Drobollach.