Požarna zaščita in varnostni inženiring

DomovPožarna zaščita in varnostni inženiring

Požarna zaščita in varnostni inženiring

VARNOSTNI INŽENIRING

Inovativne rešitve za tehnologijo požarne zaščite in varnosti ter uradne postopke

Koncepti požarne zaščite / poročila o požarni zaščiti

Oblikovanje konceptov požarne zaščite / opisov požarne zaščite za skladnost s smernicami OIB

Koncept požarne zaščite z metodami inženiringa požarne zaščite za predstavitev skladnosti s predpisi o zaščiti - Inovativni koncepti in rešitve požarne zaščite!

Koncepti požarne zaščite so pripravljeni v skladu s smernicami OIB - odstopanja in smernicami VFDB .....

Koncepti požarne zaščite niso namenjeni le organu za odobritev, temveč tudi lastniku stavbe in njegovim izvajalskim podjetjem, da imajo na voljo smernice za gradbena dela in ukrepe, ki jih je treba izvesti.

Poudarek je na gospodarnem izvajanju ukrepov varstva pred požarom ob upoštevanju zakonskih zahtev.

Koncepti vode za gašenje

Za zagotovitev vode za gašenje je poleg občine odgovoren tudi lastnik stavbe. Da bi zagotovili ekonomsko učinkovitost tudi na tem področju, je treba oskrbo z vodo za gašenje načrtovati vnaprej. Stroške je mogoče prihraniti tudi z optimizacijo oskrbe z vodo za gašenje. Na ta način lahko več podjetij skupaj uporablja sisteme vode za gašenje.

Koncepti prestrukturiranja

Za vseobsegajoče koncepte prenove je potrebna občutljivost pri načrtovanju. Z optimizacijo strukturnih in tehničnih ukrepov je mogoče doseči najbolj ekonomičen in tehnično optimalen standard.

Obstaja tudi možnost ekonomsko upravičenega izvajanja s celovito uporabo možnosti, ki jih ponuja gospodarsko pravo.

Komercialne prijave

Novim trgovcem pomagamo v upravni džungli, da hitro in brez birokracije pridobijo dovoljenje. Obstoječim podjetjem pomagamo tudi z besedami in dejanji pri širitvah, kot so dozidave in adaptacije.

Nadzor in prevzem gradnje protipožarne zaščite / ÖBA

S pogosto uradno predpisanim gradbeno-tehničnim nadzorom varstva pred požarom je mogoče že v fazi gradnje zagotoviti, da se predpisani in načrtovani ukrepi pravilno izvajajo. Poleg zahtev gradbene zakonodaje so bistvenega pomena tudi specifikacije iz Uredbe o gradbenih proizvodih. Z optimalno izbiro izdelkov je običajno mogoče doseči ekonomsko učinkovitost in optimizacijo stroškov. Nadzor nad gradnjo protipožarne zaščite za nazaj nadomešča drage sanacije, ki zahtevajo visoke stroške. Požarnovarnostni gradbeni nadzor lahko prostovoljno naroči tudi lastnik stavbe.

Izračuni požarne obremenitve

Izračun požarne obremenitve je nepogrešljiv kot osnova za ekonomično načrtovanje sistemov požarne zaščite. To omogoča optimizacijo sistemov požarne zaščite glede na njihov učinek in stroške.

Požarni pregled v skladu s K-GFPO

Požarno inšpekcijo v skladu z zakonom K-GFPO je treba opraviti za vsako nepremičnino. Požarni pregled za "visoko tveganje" je treba opraviti vsakih 5 let.

Pomagamo vam lahko tudi pri odpravi napak in spremljamo njihovo izvajanje, da bi zagotovili njihovo pravilno izvedbo (npr. pregradne stene, namestitev protipožarnih vrat itd.).

Eksplozijska zaščita / VEXAT

Dokument je potreben za vsako podjetje, v katerem se obravnavajo nevarnosti eksplozije. V zvezi s tem pripravimo potrebne dokumente.

Varnostne analize / varnostni koncepti

Pri izvajanju varnostnih analiz pred nesrečami in po njih se možne nevarnosti obravnavajo na podlagi standardiziranih specifikacij. Na ta način se vnaprej analizirajo učinki morebitnih nesreč in incidentov. Na ta način se zagotovi varno delovanje in zmanjša morebitna stopnja poškodb.

Načrti protipožarne zaščite / načrti evakuacijskih poti

Za vse sisteme požarne zaščite so potrebni načrti požarne zaščite v skladu s TRVB O 121. Načrti evakuacijskih poti se zahtevajo v vsakem podjetju.

Operativni pregledi

Pregledamo vaše poslovne prostore, da bi zagotovili njihovo skladnost s trenutnim stanjem tehnike, in med drugim opravimo ponavljajoči se pregled po §82b-GewO, požarne preglede v primeru velikega tveganja (npr. če je prisotna oprema za varstvo pred požarom, kot so požarni alarmni sistemi, sistemi za odvod dima in toplote, sprinklerski sistemi itd.)...

Premaknili smo se

Spoštovane gospe in gospodje,

Zdaj nas najdete na novi lokaciji podjetja na Ribnigstraße 4, 9580 Villach-Drobollach.