Vaš strokovnjak za požarno zaščito in varnostni inženiring

Vaš projekt spremljamo od načrtovanja, prijave, razpisa do zaključka gradnje na Koroškem in po vsej Avstriji.

Poročila o požarni zaščiti / posebne rešitve za obstoječe stavbe

Načrtovanje prenove / koncepti prenove

Obravnava postopkov odobritve (komercialni, žičnice, varstvo narave, prireditve, ...)

Načrtovanje industrijskih obratov / Načrtovanje industrijskih obratov

Tehnični nadzor / prevzem gradnje protipožarne zaščite

Izračuni požarne obremenitve

Pregledi v podjetju (ponavljajoči se pregledi po §82b-GewO, požarni pregled, ...)

Komercialne prijave

Analize incidentov/analize izpadov

Načrti protipožarne zaščite / načrti evakuacijskih poti

Več informacij

Načrtovanje in razpisi

sistemov, povezanih z varnostjo.

Sistemi požarnega alarmiranja

Sprinklerski sistemi

Sistemi za gašenje

Alarmni sistemi

Evakuacijski sistemi

Razsvetljava za izhod v sili in zasilna razsvetljava

Sistemi za odvod dima in toplote (RWA)

Prezračevalni sistemi pod pritiskom (DBA)

Prezračevanje požarnega dima (BRE)

Zagotavljanje vode za gašenje

Načrtovanje sistemov za zadrževanje požarne vode

Načrti protipožarne zaščite / načrti evakuacijskih poti

Nadzor gradnje protipožarne zaščite / ÖBA

Nadzor gradnje v zvezi z varnostjo / ÖBA

Več informacij

Strokovne storitve

Preiskava vzroka požara / preiskava vzroka eksplozije

Tehnično inženirstvo nesreč / analiza vzrokov tehničnih nesreč

Strokovna mnenja o posebnih sestavnih delih (Uredba o gradbenih proizvodih)

Splošni zapriseženi in certificirani strokovnjak Strokovnjak

Prevzemi in pregledi strojev in naprav

Izvajanje inšpekcijskih pregledov v skladu z gradbenimi predpisi (npr. gradbena in trgovinska zakonodaja, ...)

Več informacij

Protipožarna zaščita - Usposabljanje

Osnovno usposabljanje za uradnike za požarno varnost

Modul 1 za uradnika za požarno preventivo in modul 2 za uradnika za požarno preventivo

Tehnični seminarji, seminarji o uporabi

Požarni alarmni sistem, sistem za odvod dima in toplote, prezračevanje požarnega dima, sprinklerski sistem, uporabniški seminarji N1-N3

Seminarji za usposabljanje - za podaljšanje veljavnosti potnega lista BS

(srečanja o požarni zaščiti, posebni seminarji, ...)
(štejejo kot podaljšanje veljavnosti izkaznice za požarno varstvo za nadaljnjih 5 let - predpogoj - izkaznica še ni potekla!)

Notranji seminarji

Seminarje lahko organiziramo tudi neposredno v vašem podjetju - za poizvedbe se obrnite na office@brandschutz-ausbildung.at.

Več informacij

Koledar tečajev

Posebni seminar - Požar in vroča dela v skladu s TRVB O 114 - Dogodek za usposabljanje

Posebni seminar - Požar in vroča dela v skladu s TRVB O 114 - Dogodek za usposabljanje

Datum:
7.02.2024

Čas:
8:30 - 16:30
  • Lokacija: Seminarski center eduCARE
  • Naslov: Eichrainweg 7-9, 9521 Treffen
Usposabljanje - za podaljšanje veljavnosti požarne izkaznice

Usposabljanje - za podaljšanje veljavnosti požarne izkaznice

Datum:
13.03.2024

Čas:
8:30 - 16:30
  • Lokacija: Hotel Seven
  • Naslov: Kleinsattelstraße 2, 9500 Villach
Uradnik za požarno varnost (BSW) - modul 1

Uradnik za požarno varnost (BSW) - modul 1

Datum:
19.03.2024

Čas:
8:30 - 16:30
  • Lokacija: Seminarski center eduCARE
  • Naslov: Eichrainweg 7-9, 9521 Treffen

Potrebujete pomoč?

Ali imate kakšno vprašanje?

Premaknili smo se

Spoštovane gospe in gospodje,

Zdaj nas najdete na novi lokaciji podjetja na Ribnigstraße 4, 9580 Villach-Drobollach.